IV CONCURS DE LLIGAR ALLS TENDRES          Family cash

IV CONCURS DE LLIGAR ALLS TENDRES Family cash

PRIMERA: OBJECTIU
El III concurs de lligar alls tendres de Xàtiva patrocinat per Family Cash, FirAll 2022, té per objectiu donar a conèixer tot el procés de lligar els alls tendres de Xàtiva.
El concurs consistirà en lligar 5 garbes de 10 manolls cada garba.
Cada manoll com a mínim ha de portar 4 alls tendres.
Els lligats es faran en boga.
La lligada dels alls es farà en sec.

SEGONA: PARTICIPANTS
El concurs està obert a tota persona major de 18 anys.
El número màxim de participants serà de 10 persones.
La participació en el Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

TERCERA: SOL·LICITUDS
Les inscripcions es faran en el correu promocióeconomica@ayto-xativa.es.

QUARTA: LLOC DE CELEBRACIÓ
El concurs es realitzarà el dissabte 19 de febrer de 2022, a les 13:15 h. en l’Albereda Jaume I de Xàtiva.

QUINTA: COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La Comissió de selecció estarà formada per tres membres de l’Associació de
productors d’all tendre de Xàtiva.
La Comissió podrà declarar desert el concurs.

SISENA: CRITERIS DE LA SELECCIÓ
Els guanyadors/es seran els qui lliguen en primer, segon i tercer lloc les 5 garbes.

SETENA: PREMIS

1er. premi: Premi i placa patrocinat per Family Cash.

2on premi: Premi i placa patrocinat per Family Cash.

3er premi: Premi i placa patrocinat per Family Cash.

HUITENA: LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament dels premis es realitzarà el mateix dissabte 19 de febrer de 2022 a l’Albereda Jaume I quan finalitze el concurs.

NOVENA. VIGÈNCIA DE LES BASES
Estes Bases tindran caràcter indefinit i mantindran la seua vigència fins a la seua modificació o derogació expressa.

PATROCINADORS